Διεθνή

 • Hatzichristou C, (2014). «Intervention Programs of Resilience Promotion in Stressful Times». Εισήγηση στο National Association School Psychology 2014 Annual Convention, February 18-21, 2014, Washington, DC.
 • Χατζηχρήστου Χ. (2014). «Ενισχύοντας τη συναισθηματική στήριξη των παιδιών και το θετικό κλίμα στο σχολείο και στην οικογένεια». Ομιλία σε εκπαιδευτικό Ημερήσιο Ελληνοαμερικανικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου,  Direct Archdiocesan District Office of Education, Greek Orthodox Archiocese of America, 22 Φεβρουάριος, Astoria, New York.
 • Hatzichristou, C. & Lianos, P. (2013). A School-linked University-based Model for Provision of School Psychological Services in Greek Schools. Symposium Organizer-Chair: “Multi-level Prevention and Intervention Programs for Supporting Children, Teachers and Parents in Times of Economic Crisis”. 35th Annual Conference of the International School Psychology Association, July 17-20, Porto, Portugal.
 • Hatzichristou, C. & Adamopoulou, E. (2013). WeC.A.R.E.: International E-learning and Intervention Program for the Promotion of Positive School Climate and Resilience in the School Community. Symposium Organizer-Chair: “Multi-level Prevention and Intervention Programs for Supporting Children, Teachers and Parents in Times of Economic Crisis”. 35th Annual Conference of the International School Psychology Association, July 17-20, Porto, Portugal.
 • Hatzichristou, C. (2013). Symposium Organizer-Chair: “Transnational/Global Considerations in School Psychology Training and Practice”. 35th Annual Conference of the International School Psychology Association, July 17-20, Porto, Portugal. Hatzichristou, C. (2013). Consultation Training: Critical Issues and Future Considerations. Presentation at the Symposium: “Training and Establishing Psychological Consultation Practices in Schools around the World”. 35th Annual Conference of the International School Psychology Association, July 17-20, Porto, Portugal.
 • Hatzichristou, C. & Adamopoulou, E. (2013). Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.: Teachers’ Training Program for the Promotion of a Positive School Climate and Resilience in the School Community. Symposium Organizer-Chair: “Multi-level Prevention and Intervention Programs for Supporting Children, Teachers and Parents in Times of Economic Crisis”. 35th Annual Conference of the International School Psychology Association, July 17-20, Porto, Portugal.
 • Hatzichristou, C. (2013). Connecting for Caring Project: Development, Domains of Action and Implementation. Symposium Organizer-Chair: “Multi-level Prevention and Intervention Programs for Supporting Children, Teachers and Parents in Times of Economic Crisis”. 35th Annual Conference of the International School Psychology Association, July 17-20, Porto, Portugal.
 • Χατζηχρήστου, Χ. (2013). «Προάγοντας το θετικό κλίμα και την ψυχική ανθεκτικότητα στη σχολική κοινότητα». Προσκεκλημένη ομιλία στο Εκπαιδευτικό και Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διάλογοι για την Παιδεία και τον Άνθρωπο». Ένωση Γονέων Ελληνικού Τμήματος Ευρωπαϊκού Σχολείου III, σε συνεργασία με τον Εθνικό Επιθεωρητή και τη Συντονίστρια του Ελληνικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου III, 26-27 Απριλίου, Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ, Βρυξέλλες (Συμμετείχαν Έλληνες εκπαιδευτικοί του Ευρωπαϊκού Σχολείου III και άλλων σχολείων στις Βρυξέλλες. Στην εισήγηση έγινε παρουσίαση του Project Συν-φροντίζω και των επιμέρους προγραμμάτων «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.» και «We C.A.R.E.»)
 •  Χατζηχρήστου, Χ. (2013). «Παιδιά και Γονείς: Ενισχύοντας αυτή τη σημαντική σχέση».  Προσκεκλημένη ομιλία στο Εκπαιδευτικό και Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διάλογοι για την Παιδεία και τον Άνθρωπο». Ένωση Γονέων του Ελληνικού Τμήματος Ευρωπαϊκού Σχολείου III, σε συνεργασία με τον Εθνικό Επιθεωρητή και τη Συντονίστρια του Ελληνικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου III, 26-27 Απριλίου, Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ, Βρυξέλλες (Η εισήγηση αφορούσε σε γονείς. Έγινε παρουσίαση του Project Συν-Φροντίζω και των επιμέρους προγραμμάτων «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.» και «We C.A.R.E.»)
 • Χατζηχρήστου, Χ. (2013). «Ενισχύοντας τις θετικές σχέσεις και την ψυχική ανθεκτικότητα στο σχολείο». Bιωματικό Σεμινάριο στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού και Επιμορφωτικού Σεμιναρίου «Διάλογοι για την Παιδεία και τον Άνθρωπο» που διοργανώθηκε από την Ένωση Γονέων του Ελληνικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου III, σε συνεργασία με τον Εθνικό Επιθεωρητή και τη Συντονίστρια του Ελληνικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου III, 26-27 Απριλίου, Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ (Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί του Ελληνικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξελλών ΙΙΙ).
 • Χατζηχρήστου, Χ. (2013). «Προάγοντας το θετικό κλίμα και την ψυχική ανθεκτικότητα στο σχολείο και στην οικογένεια». Προσκεκλημένη ομιλία στο 3ο Παγκύπριο Συνέδριο, Παγκύπρια Σχολή Γονέων, 30 Νοεμβρίου, Λευκωσία.
 • Χατζηχρήστου, Χ. (2012). Προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο «Διεθνές πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα». Διοργάνωση από το Γραφείο Εκπαίδευσης Ελληνικής πρεσβείας του Λονδίνου, 14 Δεκεμβρίου 2012, Wood Green, London (Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί των Ημερησίων, Απογευματινών και Σαββατιάτικων Σχολείων).