Υλικό επιμορφώσεων

Το εκπαιδευτικό υλικό δόθηκε στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων