Υλικό Επιμορφώσεων

Σε αυτό τον χώρο μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό δραστηριότητες στην τάξη και παραδείγματα εφαρμογής των δραστηριοτήτων στην τάξη για το Πρόγραμμα "ΣΤΗΡΙΖΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ" 2011-2012