ΣΤΗΡΙ-ΖΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Το πρόγραμμα «Στηρί-Ζωντας: Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την ψυχολογική στήριξη των παιδιών στην περίοδο της  οικονομικής κρίσης» εντάσσεται στο πολυεπίπεδο πρόγραμμα πρόληψης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και παρέμβασης «ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» («Connecting for Caring» C4C).

Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη και ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών και εκπαιδευτικών σε επίπεδο ατόμου, ομάδας – τάξης και  του ευρύτερου σχολικού συστήματος

Δείτε τους συνεργαζόμενους φορείς και την επιστημονική ομάδα του προγράμματος.

Βρείτε εδώ το υλικό επιμορφώσεων και τις σχετικές εκδηλώσεις