Δελτία Τύπου/ News

  • Ομιλία στη Νέα Υόρκη με θέμα την «Ενίσχυση της συναισθηματικής στήριξης των παιδιών και την προώθηση του θετικού κλίματος στο σχολείο και στην οικογένεια». Δείτε εδώ

  • Δελτίο Τύπου "WeC.A.R.E." 2014-2015. Δείτε εδώ

  • Το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου γράφει για το Πρόγραμμα "WeC.A.R.E.". Δείτε εδώ

  •  Η Πρεσβεία μας στην Washington DC γράφει για το Πρόγραμμα "WeC.A.R.E.". Δείτε εδώ

  • The National Herald (March 1-7, 2014). «Prof. Hatzichristou presents International programme WeC.A.R.E at St. Demetrius Cathedral Schools» by Co. S. Syrigos, TNH Staff writer, New York, U.S.A. Δείτε εδώ

  • Εθνικός Κήρυξ (February 24, 2014 ). «Ενημέρωση δασκάλων για καινοτόμα προγράμματα» του Κ.Συρίγου, Ν.Υόρκη, Η.Π.Α.. Δείτε εδώ