Η εμπειρία από το WeCARE

Εκπαιδευτικοί και διευθυντές σχολείων περιγράφουν την εμπείρια τους από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα WeC.A.R.E. 2013-2014

Video: