Αξιολόγηση

Για να δείτε την αξιολόγηση του Προγράμματος εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα, "Ε.Μ.Ε.Ι.Σ." παρακαλούμε κάνετε κλικ εδώ