Σε άλλες χώρες

Greek school of Potomac, MD (2013). «Παρουσίαση του προγράμματος WeC.A.R.E. της B΄τάξης», Ημερίδα για το Σύλλογο Γονέων, Maryland, U.S.A.