Παραδείγματα εφαρμογής δραστηριοτήτων

Η εφημερίδα μας: "Η Φωνή των Ανέμων"

«Η Φωνή των Ανέμων» είναι η ηλεκτρονική εφημερίδα που αναδείχθηκε μέσα από την πιλοτική εφαρμογή του Διεθνούς Προγράμματος "WeC.A.R.E." 2012-2013 και αποτελεί μια συνθετική παρουσίαση της δουλειάς των μαθητών και των εκπαιδευτικών που «συν-ταξίδεψαν» τη σχολική χρονιά 2012-2013 με το Καράβι των σχολείων του “WeCARE”  

Παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ

 

Εφημερίδα: Η Φωνή των Ανέμων