Παραδείγματα εφαρμογής δραστηριοτήτων

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Ε.Μ.Ε.Ι.Σ σε αυτό το χώρο θα μπορείτε να βρείτε ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής των δραστηριοτήτων από εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο  Πρόγραμμα "Ε.Μ.Ε.Ι.Σ" 2012-2013.

Για να δείτε την ηλεκτρονική μορφή του εντύπου με έργα των τάξεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Ε.Μ.Ε.Ι.Σ, με τίτλο "Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. - Εκπαιδευτικοί και μαθητές εν δράσει" με υλικό από την εφαρμογή του Προγράμματος στις τάξεις, παρακαλούμε κάνετε κλικ εδώ.

 
Video: