Διεθνές Πρόγραμμα We C.A.R.E. 2014-2015

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2385 of /home/ppapinfo/public_html/connecting4caring.gr/includes/menu.inc).

Αξιολόγηση του Διεθνούς Προγράμματος

WeC.A.R.E. 2014-2015

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του διεθνούς προγράμματος παρέμβασης WeC.A.R.E. 2014-2015 στο πλαίσιο του μοντέλου evidence-based interventions. Η αξιολόγηση αποτελείται από τρία στάδια:
  • αρχική αξιολόγηση (pre-assessment), η οποία αφορά στην αξιολόγηση πριν την εφαρμογή του προγράμματος
  • αξιολόγηση διαδικασίας, η οποία διεξάχθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος.
  • τελική αξιολόγηση (post assessment), η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την εφαρμογή του προγράμματος.

Τα δεδομένα της αξιολόγησης προήλθαν από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και το εφάρμοζαν στις τάξεις τους. Στη συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

Δείγμα

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η χορήγηση των ερωτηματολογίων εκτίμησης αναγκών έγινε συνολικά σε 105 εκπαιδευτικούς από 6 χώρες που συμμετείχαν στο Διεθνές Πρόγραμμα WeC.A.R.E. 2014-2015.

 

Μέσα και διαδικασία συλλογής δεδομένων

 Για τη διαδικασία της συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία:

  • ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στις σχολικές κοινότητες,
  • ερωτηματολόγια με ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις για την εφαρμογή των θεματικών ενοτήτων και του προγράμματος συνολικά,
  • ερωτηματολόγια με ανοικτές ερωτήσεις και κλειστές ερωτήσεις για την αξιολόγηση του βαθμού που όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας αντιλαμβάνονται το σχολείο τους ως μια κοινότητα που νοιάζεται και όπου κυριαρχούν καλές σχέσεις και θετικό κλίμα, 
  • ερωτήσεις σχετικά με δημογραφικά στοιχεία.
Για τη συλλογή των δεδομένων τα ερωτηματολόγια είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο όπου οι εκπαιδευτικοί τα συμπλήρωναν online σε μια κοινή βάση δεδομένων.
 
 
Συμπεράσματα

Από την ανάλυση των δεδομένων αναφορικά με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, έγινε φανερό ότι η οικονομική κρίση εξακολουθεί να επηρεάζει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και ειδικότερα τα παιδιά. Η έντονη έκφραση των ανησυχιών από τους εκπαιδευτικούς αλλά και το γεγονός ότι η προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας και του θετικού κλίματος στα σχολεία αποτελεί βασική επιθυμία των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της παρέμβασης.

Από την ανάλυση των δεδομένων της τελικής αξιολόγησης του Προγράμματος (σύγκριση αποτελεσμάτων πριν και μετά την εφαρμογή της παρέμβασης) βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές σε όλες τις συγκρίσεις που πραγματοποιήθηκαν. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν ότι μετά την εφαρμογή του προγράμματος οι μαθητές φάνηκε να επικοινωνούν και να συνεργάζονται περισσότερο με τους συμμαθητές τους, να συμπεριφέρονται με περισσότερο αλληλοσεβασμό και κατανόηση στη διαφορετικότητα που τους χαρακτηρίζει και να παρέχουν μεγαλύτερη στήριξη ο ένας προς τον άλλον. Επίσης μετά την εφαρμογή του Προγράμματος μειώθηκε σημαντικά το αντιλαμβανόμενο άγχος των εκπαιδευτικών.

Επιπλέον οι αναλύσεις έδειξαν ότι μετά την εφαρμογή του Προγράμματος οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν θετικές αλλαγές σε όλες τις διαστάσεις του ψυχοκοινωνικού και μαθησιακού προφίλ της τάξης τους. Όλες οι συγκρίσεις των μέσων όρων μετά την εφαρμογή βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι υπό εξέταση διαστάσεις του μαθησιακού και ψυχοκοινωνικού προφίλ ήταν αντίστοιχες με τους στόχους της παρέμβασης.

Επίσης, οι αναλύσεις τόσο στις κλειστές όσο και στις ανοικτές ερωτήσεις σχετικά με την ωφελιμότητα των θεματικών ενοτήτων, αλλά και του συνολικού προγράμματος έδειξαν υψηλά ποσοστά αποδοχής, αλλά και αναγνώρισης της αποτελεσματικότητας και της ωφελιμότητάς του.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν:

α) ότι οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή στις δραστηριότητες του Προγράμματος,

β) ότι  αναγνωρίστηκε η  ωφελιμότητά του  Προγράμματος σε πολλά επίπεδα για τους μαθητές τους αλλά και στους ίδιους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο,

γ) ότι το Πρόγραμμα ωφέλησε σε μεγάλο βαθμό του ς μαθητές (αλλά και τους ίδιους) ενισχύοντας το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ τους αυξάνοντας το βαθμό αποδοχής της διαφορετικότητας

δ) ότι είναι σημαντική η συνέχισή του.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τους εκπαιδευτικούς στη διασύνδεση των σχολείων και τη χρήση της online εκπαιδευτικής διαδραστικής εφαρμογής Sailing4Caring (S4C) τονίζοντας το ενδιαφέρον των παιδιών για αυτά τα χαρακτηριστικά του Προγράμματος, ενώ ήταν ιδιαίτερα θετικοί για την παροχή όχι μόνο δραστηριοτήτων για πρακτική εφαρμογή, αλλά και θεωρητικού-επιστημονικού υλικού. Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι βρήκαν το Πρόγραμμα εξαιρετικά χρήσιμο, πρωτότυπο και καινοτόμο, ενώ ανέφεραν την ικανοποίηση και τη θετική στάση των γονέων απέναντι στο Πρόγραμμα, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από τις θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών τους.

Τέλος τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν σε πολύ υψηλό ποσοστό την ωφελιμότητα και την αποδοχή του προγράμματος, τονίζουν τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του και αναφέρουν την ικανοποίησή τους από τη συμμετοχή τους, ενώ δηλώνουν σε πολύ υψηλό βαθμό την αναγκαιότητα συνέχισής του στα σχολεία και της online επικοινωνίας και εποπτείας από τους ειδικά καταρτισμένους Σχολικούς Ψυχολόγους και Συντονιστές του Προγράμματος. 

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν για ακόμη μια χρονιά την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο ατόμου και συστήματος και την ευρεία αποδοχή του από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

 

Σχόλια μαθητών

"Έμαθα να εκφράζω περισσότερο αλλά και να προστατεύω τα συναισθήματά μου."

"Θέλω να κρατήσω πως έσκασα το μπαλόνι του άγχους! Έμαθα πώς να ελέγχω το στρες μου και πως μπορώ να το ξεπεράσω μιλώντας σε κάποιον ή κάνοντας κάτι που με ευχαριστεί. Δεν πρέπει να κρατάω μέσα μου ότι με απασχολεί, αλλά να το λέω, για να μην με πνίγει."

"Έμαθα να ελέγχω το άγχος μου και να μην το αφήσω να με κυριεύει καθώς είδα πως όλη η τάξη έχουμε τα ίδια προβλήματα άγχους!"

"Συνεργαζόμαστε πιο πολύ και καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον πιο πολύ από ότι πριν ξεκινήσουμε το πρόγραμμα"

"Καλά Κυρία πώς χωράνε όλα αυτά τα συναισθήματα σε μια καρδιά;" 

"Έχουμε έρθει πιο κοντά μεταξύ μας και πλέον δεν κοιτάμε διαφορές αλλά ομοιότητες."

"Είμαστε δεμένοι και αγαπημένοι και παρόλο που μπορεί αν είμαστε διαφορετικοί θα είμαστε για πάντα ενωμένοι."

"Το Πρόγραμμα μας βοήθησε να συνεργαστούμε και να λειτουργήσουμε όλοι μαζί σαν τάξη."

"Κατάφερα να αναπτύξω τη φαντασία μου και να φτιάξω τις σχέσεις μου με τους συμμαθητές μου-να χαλαρώσω, να συγκεντρωθώ και να συνεργαστώ πιο αποτελεσματικά."

"Τώρα κάνουμε περισσότερη παρέα και δεθήκαμε μεταξύ μας. Υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ μας!"

 

Σχόλια εκπαιδευτικών

"Τόσο η κατάρτιση όσο και η εφαρμογή του προγράμματος με βοήθησε να νιώσω περισσότερο τις ανάγκες των σημερινών παιδιών και να οδηγηθώ σε συμπεριφορές που θα τα βοηθήσουν."

"Το Πρόγραμμα μου πρόσφερε ιδέες, κινητοποίησε τη σκέψη και τη φαντασία μου και με ώθησε να τολμήσω νέες διαδρομές στην επικοινωνία με τους μαθητές μου. Με το πρόγραμμα η σχολική μέρα αποκτούσε περισσότερο ενδιαφέρον.»"

"Ο ψυχοκοινωνικός τομέας και η ομαδοσυνεργατικότητα ενισχύθηκε. Οι μαθητές αισθάνθηκαν πιο δυνατοί μέσα στην ομάδα, σεβόμενοι τη διαφορετικότητα του καθενός."

"Ένιωσα πιο δημιουργική και ικανή . Διαπίστωσα ότι μπορώ να εμπνέομαι, να θέτω στόχους, να συνεργάζομαι και να πραγματοποιώ"

"Πιστεύω ότι το πρόγραμμα και ειδικά το θεωρητικό μέρος μου προσέφερε πολύτιμες γνώσεις οι οποίες με βοήθησαν να βελτιώσω τη σχέση μου με τους μαθητές μου."

"Ενίσχυσα τις πρακτικές μου και τον επαγγελματισμό μου και βέβαια, έλαβα την ηθική ικανοποίηση της ολοκλήρωσης ενός καινοτόμου εγχειρήματος!"

"Νιώθω πλουσιότερη για τις εμπειρίες που αποκόμισα όχι μόνο από τα παιδιά της τάξης αλλά και από τα υπόλοιπα πρόσωπα που συνάντησα στο διαδικτυακό αυτό ταξίδι."

"Αυτό που άρεσε περισσότερο στην τάξη μου από το διαδραστικό παιχνίδι ήταν η συνειδητοποίηση ότι όσο κι αν χωρίζουν τους ανθρώπους γεωγραφικοί χώροι και ηλικιακοί χρόνοι τα ψυχικά προβλήματα μα και οι λύσεις τους αποτελούν ευρύτερα ιερά ανθρώπινα αξιώματα."

"Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με το παιχνίδι και δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο τμήμα του διαδραστικού παιχνιδιού που τους άρεσε περισσότερο. Συνέχεια ρωτούσαν "σε ποιό νησί είμαστε τώρα;" και ζητούσαν να μπούμε στην καμπίνα μας!"

"Η αδιαμφισβήτητη και πολύτιμη καινοτομία του προγράμματος ήταν η για πρώτη φορά οργανωμένη προσέγγιση του ψυχικού κόσμου των μαθητών."

 

 

 
 

 

Πρόγραμμα παρέμβασης: 
Έτος: 
Απευθύνεται σε: