Διεθνές Πρόγραμμα We C.A.R.E. 2013-2014

Μήνυμα σφάλματος

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls στην menu_set_active_trail() (γραμμή 2385 του /home/ppapinfo/public_html/connecting4caring.gr/includes/menu.inc).

Αξιολόγηση του Διεθνούς Προγράμματος

WeC.A.R.E. 2013-2014

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του διεθνούς προγράμματος παρέμβασης  WeC.A.R.E. 2013-2014 στο πλαίσιο του μοντέλου evidence-based interventions. Η αξιολόγηση αποτελείται από τρία στάδια:
  • αρχική αξιολόγηση (pre-assessment), η οποία αφορά στην αξιολόγηση πριν την εφαρμογή του προγράμματος
  • αξιολόγηση διαδικασίας, η οποία διεξάχθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος.
  • τελική αξιολόγηση (post assessment), η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την εφαρμογή του προγράμματος.

Τα δεδομένα της αξιολόγησης προήλθαν από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και το εφάρμοζαν στις τάξεις τους. Στη συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

Δείγμα

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η χορήγηση των ερωτηματολογίων εκτίμησης αναγκών έγινε συνολικά σε 135 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο Διεθνές Πρόγραμμα WeC.A.R.E.

 

Μέσα και διαδικασία συλλογής δεδομένων

 Για τη διαδικασία της συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία:

  • ερωτηματολόγια με ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις για την εφαρμογή των θεματικών ενοτήτων και του προγράμματος συνολικά,
  • ερωτηματολόγια με ανοικτές ερωτήσεις και κλειστές ερωτήσεις για την αξιολόγηση του βαθμού που όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας αντιλαμβάνονται το σχολείο τους ως μια κοινότητα που νοιάζεται και όπου κυριαρχούν καλές σχέσεις και θετικό κλίμα, 
  • ερωτήσεις σχετικά με δημογραφικά στοιχεία.
Για τη συλλογή των δεδομένων τα ερωτηματολόγια είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο όπου οι εκπαιδευτικοί τα συμπλήρωναν online σε μια κοινή βάση δεδομένων.
 
 
Συμπεράσματα

Από την ανάλυση των δεδομένων της τελικής αξιολόγησης του Προγράμματος (σύγκριση αποτελεσμάτων πριν και μετά την εφαρμογή της παρέμβασης) βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές σε όλες τις συγκρίσεις που πραγματοποιήθηκαν. Ειδικότερα, μετά την εφαρμογή του Προγράμματος παρατηρήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις σε όλους τους παράγοντες του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε. Οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν ότι μετά την εφαρμογή του προγράμματος οι μαθητές φάνηκε να συνεργάζονται περισσότερο με τους συμμαθητές τους, να συμπεριφέρονται με περισσότερο αλληλοσεβασμό και να παρέχουν μεγαλύτερη στήριξη ο ένας προς τον άλλον. Επίσης μετά την εφαρμογή του Προγράμματος μειώθηκε σημαντικά το αντιλαμβανόμενο άγχος των εκπαιδευτικών.

Επιπλέον οι αναλύσεις έδειξαν ότι μετά την εφαρμογή του Προγράμματος οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν θετικές αλλαγές σε όλες τις διαστάσεις του ψυχοκοινωνικού και μαθησιακού προφίλ της τάξης τους. Όλες οι συγκρίσεις των μέσων όρων μετά την εφαρμογή βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι υπό εξέταση διαστάσεις του μαθησιακού και ψυχοκοινωνικού προφίλ ήταν αντίστοιχες με τους στόχους της παρέμβασης.

Επίσης, οι αναλύσεις τόσο στις κλειστές όσο και στις ανοικτές ερωτήσεις σχετικά με την ωφελιμότητα των θεματικών ενοτήτων, αλλά και του συνολικού προγράμματος έδειξαν υψηλά ποσοστά αποδοχής, αλλά και αναγνώρισης της αποτελεσματικότητας και της ωφελιμότητάς του.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν:

α) ότι οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή στις δραστηριότητες του Προγράμματος,

β) ότι το Πρόγραμμα ωφέλησε σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές (αλλά και τους ίδιους) ενισχύοντας το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ τους και

γ) ότι είναι σημαντική η συνέχισή του.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τους εκπαιδευτικούς στη διασύνδεση των σχολείων και τη χρησιμοποίηση του online παιχνιδιού τονίζοντας το ενδιαφέρον των παιδιών για αυτά τα χαρακτηριστικά του Προγράμματος, ενώ ήταν ιδιαίτερα θετικοί για την παροχή όχι μόνο δραστηριοτήτων για πρακτική εφαρμογή, αλλά και θεωρητικού-επιστημονικού υλικού. Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι βρήκαν το Πρόγραμμα εξαιρετικά χρήσιμο, πρωτότυπο και καινοτόμο, ενώ ανέφεραν την ικανοποίηση και τη θετική στάση των γονέων απέναντι στο Πρόγραμμα, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από τις θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών τους.

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν ακόμη μια χρονιά την αποτελεσματικότητα του προγράμματος για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο ατόμου και συστήματος και την ευρεία αποδοχή του από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

 

Σχόλια μαθητών για τους ίδιους

 «Έμαθα να συνεργάζομαι»

«Να δεχόμαστε τους άλλους , να μοιράζομαι τα πράγματά μου»

«Να μην πληγώνω τους άλλους και να προσέχω τους συνανθρώπους μου»

«Να προστατεύω τα συναισθήματά μου»

«Έμαθα πώς να ελέγχω το στρες μου και πως μπορώ να το ξεπεράσω μιλώντας σε κάποιον ή κάνοντας κάτι που με ευχαριστεί»

 

Σχόλια μαθητών για την τάξη τους

«Έμαθα ότι η συνεργασία με τους συμμαθητές μου με έφεραν πιο κοντά και πλέον δεν τσακωνόμαστε , παίζουμε και διασκεδάζουμε μαζί».

«Να μην πεταγόμαστε στην τάξη , να συνεργαζόμαστε ομαδικά και να παίζουμε μαζί στα διαλείμματα»

«Να συνεργαζόμαστε περισσότερο , να αλληλοβοηθούμε , να στηρίζουμε περισσότερο τους συμμαθητές μας στην προσπάθεια αυτού του σκοπού και να είμαστε δίκαιοι ο ένας με τον άλλον»

«Να είμαστε ενωμένοι ,να τσακωνόμαστε λιγότερο και να συνεργαζόμαστε καλύτερα»

 

Σχόλια εκπαιδευτικών για τους μαθητές

«Tους βοήθησε να ενισχύσουν το ομαδικό τους πνεύμα και την ικανότητα τους για συνεργασία. Επίσης, απέκτησε μεγαλύτερη επίγνωση των συναισθημάτων τους και συνειδητοποιήσουν τη διαφορετικότητα των ανθρώπων».

«Οι μαθητές μου οικειοποιήθηκαν λεξιλόγιο που αφορά την συναισθηματική τους υγεία και έγιναν ικανοί να αναγνωρίζουν συναισθήματα, αγχογόνες καταστάσεις και να τις διαχειρίζονται. Έφτασαν σε σημείο να δίνουν συμβουλές και κουράγιο ο ένας στον άλλο».

«Στη συνεργασία μεταξύ τους και στο να μπορέσουν οι πιο αδύνατοι ή εσωστρεφείς μαθητές να εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς το φόβο της απόρριψης. Νομίζω ότι κάποιοι "δυνάμωσαν" περισσότερο διότι συνειδητοποίησαν ότι όλοι αξίζουν». 

«Μέσα από τις δραστηριότητες οι μαθητές αφέθηκαν να εκφραστούν όπως ένιωθαν».

«Οι μαθητές μου εξασκήθηκαν στην αποδοχή των δικών τους συναισθημάτων και στην ικανότητα έκφρασής του. Αυτό τους  έκανε περισσότερο προσεγγίσιμους από τους συμμαθητές τους. Η κοινωνικότητά τους αυξήθηκε, οι εντάσεις μειώθηκαν δραματικά και νέες φιλίες αναδύθηκαν».

«Τους βοήθησε να διαχειριστούν και να κατανοήσουν καλύτερα τα συναισθήματά τους. Ένιωσαν ότι δεν είναι οι μόνοι που αγχώνονται, λυπούνται, στρεσάρονται. Δέθηκαν περισσότερο σαν ομάδα. Γνώρισαν καλύτερα τους άλλους, αλλά κυρίως τον εαυτό τους. Έμαθαν να σέβονται περισσότερο τα συναισθήματα των άλλων και προσπαθούν περισσότερο στο να λύνουν τις διαφορές τους με συζήτηση. Ο επιστημονικός τρόπος μετέτρεψε τις βαρετές νουθεσίες σε καλά παραδείγματα που ήταν έτοιμοι να αποδεχτούν και σε μεγάλο βαθμό να εφαρμόσουν».

«Διευκόλυνε τη συνεργασία μέσα στις ομάδες, οι μαθητές ένιωσαν ότι ανήκουν κάπου όπου μπορούν μέσα από δράσεις και προτάσεις να επικοινωνήσουν και να έχουν αποτελέσματα. Γνώρισαν τον εαυτό τους, τους συμμαθητές τους αλλά και τη δασκάλα τους καλύτερα και δημιουργήθηκε ένα κλίμα ασφάλειας, συνεργασίας αλλά και φροντίδας του ενός για τον άλλο αλλά και για την τάξη. Κατάλαβαν πόσο ίδιοι αλλά ταυτόχρονα και πόσο διαφορετικοί είναι από τους άλλους και έμαθαν να σέβονται το δικαίωμα του άλλου».

«Έμαθαν να λειτουργούν ως μια δυνατή ομάδα, άνοιξαν τις καρδιές τους ο ένας στον άλλο, έμαθαν να μοιράζονται, να βοηθούν, να συμπαραστέκονται, να παλεύουν, να μη φοβούνται να αντιμετωπίσουν αυτά που τους ενοχλούν». 

«Γίναμε λειτουργική ομάδα. Μπορούμε να συνεργαζόμαστε, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να σκέφτεται ο ένας τον άλλον. Μάθαμε να αγαπάμε την ομάδα μας. Να την φροντίζουμε. Ανεβάσαμε έτσι, σταδιακά, και το μαθησιακό μας επίπεδο. Στις σχολικές γιορτές είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι πάψαμε να νιώθουμε ανασφαλείς».